MENÜ

Quick 7/24 Asistans Hizmeti

Quick Sigorta Trafik Sigortası'na ek 7/24 asistans hizmetinin kapsamı aşağıda belirtilmiştir.

7/24 Asistans Hizmeti Koşulları

1) Aracın çekilmesi

Aracın kaza sonucu hareketsiz kalması durumunda en yakın servise (tamirhane) nakli

Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu: 1.000 TL

Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu: 1.500 TL

2) Aracın vinç ile kurtarılması

Aracın karayolunda giderken aracın devrilme veya şarampole yuvarlanma nedeniyle hareketsiz kalması durumunda, aracın kurtarılması ve sonrasında yoluna devam etmesi için uygun bir yere konulması için gerekli organizasyonun sağlanması

Binek ve Hafif Ticari Araç Grubu: 1.750 TL

Ağır ve Özel Maksatlı Araç Grubu: 2.500 TL

3) Aracın arıza nedeniyle çekilmesi

Yukarıda yazılı limitler dahilinde olup 0-10 yaşa kadar (10 yaş dahil) sınırsız, 10 yaş üzeri araçlarda ise yılda 1 (bir) kez çekme hizmeti verilir.

4) Oto kapı kilit hizmeti

Araç kapısının açılamaması durumunda, en yakın tamirciye aracın nakli 1.000 TL limit dahilinde sağlanacaktır. (Sadece binek ve hafif ticari araç grubu için.)

5) Lastik değiştirilmesi hizmeti

Araç ile yolculuk esnasında oluşabilecek lastik arızaları için, lastiğin olay yerinde değiştirilememesi halinde en yakın tamirciye aracın nakli 1000 TL limit dahilinde sağlanacaktır. (Sadece binek ve hafif ticari araç grubu için.)

6) Benzin bitmesi durumunda aracın çekilmesi

Aracın benzininin bitmesi, yakıtının donması durumunda ise, araç en yakın benzinciye 1.000 TL limit dahilinde çektirilecektir. (Sadece binek ve hafif ticari araç grubu için.)

7) Aracın arızalanması veya kaza nedeniyle ikamet ve seyahat

Aracın arızalanması, yolda kalması veya kaza durumunda, aşağıdaki masraflar karşılanacaktır.

a) Eğer arıza aynı gün içinde tamir edilemez ise, azami 3 güne kadar Lehdar başına her gün için azami 600 TL tutarına kadar aracın tamiratını bekleme amacıyla konaklama masrafları (standart oda+kahvaltı)

b) Eğer tamir süresi arızalanmayı izleyen 48 saati aşarsa, Lehdarlar'ın Daimi İkametgâha dönüşlerinde meydana gelen seyahat masraflarını, veya Lehtarlar seyahate devam etmek isterlerse, seyahat için planlanan yere kadar olan seyahat masraflarını ödeyecektir. Eğer Lehdarlar 'ın sayısı ikiden fazla ise ve araç arızalanmayı izleyen 48 saatten daha uzun süre tamir edilmemiş ise Lehtarlar seyahate devam etmek için muadil binek bir araç kiralamak isteyebilir. (Kamyonet ve minibüsler için de kiralık binek bir otomobil sağlanacaktır). Bu durumda kendilerine azami 48 saat süre için kira bedeli 2.000 TL'dan fazla olmamak kaydıyla, kiralık bir binek araç sağlanacaktır. Konaklama giderleri, sigortalının ikametgahına geri gönderilmesi ve kiralık araç teminatlarından aynı anda yararlanılamaz.

8) Aracın çalınması nedeniyle ikamet ve seyahat

Eğer Araç çalınmış ise, konunun derhal polise bildirilmiş olması kaydıyla, yukarıda 5inci maddede belirtilen menfaatlerin aynısını sağlayacaktır.

9) Onarılan veya bulunan aracın alınması için seyahat ile emanet ve muhafazası

Eğer arızalanmadan sonra yapılacak tamir aracın 72 saatten fazla bir süre hareketsiz kalmasını gerektirirse, veya aracın çalınması durumunda, araç, Lehdarın hırsızlığın meydana geldiği yeri terk etmesinden sonra bulunursa, aşağıdaki masrafları ödeyecektir

a) Tamir edilmiş veya bulunmuş aracın azami 1.000 TL kadar emanet ve muhafaza masrafı (Aracın Daimi İkametgâha götürmek için Lehdar'ın veya tayin ettiği herhangi bir kişinin aracın tamir edildiği veya bulunduğu mekana kadar yaptığı seyahat masrafları)

b) Araç kazası sonucu yaralanma veya hastalanma durumunda nakil: Sigortalının araç kazası sonucu yaralanması durumunda, ambulans veya refakatçi doktor ve şirketin doktoru tarafından en uygun kabul edilen bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya tıbbi merkezden diğerine nakil.

- Lehtarın yurtdışında yaralanması veya hastalanması nedeniyle sağlık yardımı sağlanması: 18.000 TL(Binek ve hafif ticari araçlar için.)

- Lehtarın yurtdışında yaralanması veya hastalanması nedeniyle sağlık yardımı sağlanması: 7.000 TL ve sadece sigortalının nakli ile sınırlı (Ağır ve özel maksatlı araç grubu için.)

- Yurtdışında yaralanma/hastalık nedeniyle kalışın uzaması: 700 TL/gün max.5 nedeniyle kalışın uzaması. (Binek ve hafif ticari araçlar için.)

- Yurtdışında yaralanma/hastalık nedeniyle kalışın uzaması: 350 TL/gün max.5 nedeniyle kalışın uzaması sadece sigortalının nakli. (Ağır ve özel maksatlı araç grubu için.)

- Vefat eden sigortalının ve eşlik edenlerin Daimi İkametgahına nakli. Azami 7.000 TL Cenaze ve Defin Masrafları kapsam dışıdır.

- Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu seyahat (Sınırsız).

- Hukuksal Koruma: Sigortalı Aracın söz konusu olduğu trafik kazaları nedeniyle yapılan cezai duruşmalarda, Sigortalı veya Daimi Sürücü'den talep edilen kefalet miktarını Şirket ilgili mercilere yatıracaktır. Bu menfaat kapsamında borç olarak ödenecek azami tutar 1.400 TL'dir. (30 gün içinde geri ödenmesi koşuluyla borç olarak)

c) Acil mesaj iletilmesi sınırsız.